Kapat

Niçin İzo Tuğla

Niçin İzo Tuğla

- Kuru birim hacim ağırlığı < 700 ün altında olup mukavemeti yüksektir.  
- Yüksek ısı izolasyon yanında ses izolasyonu da yapar  
- Lamba zıvanalı olduğu için düşey derzlerde harç kullanılmaz, sadece yatay derzlere harç konur, ekonomiktir ve işçiliği kolaydır.  
- Her türlü sıva uygulanabilir, çatlama yapmaz  
- Fiyatlarımız inşaatınıza teslimdir.İndirme İçin ücret ödemenize gerek yoktur.

 

PERDE BOŞLUKLARININ 6 CM2 VEYA DAHA KÜÇÜK OLMASI

 

TS EN 771-1 standartlarında ısı iletkenlik hesap değerlerini etkileyen en önemli faktörlerden biri de perde boşlukları denen tuğlanın et kalınlığı arasındaki boşlukların yüzey alanlarının 6cm2'den küçük olmasıdır.  
Bu ısının hava yoluyla taşınmasını (KONVEKSİYON) engellemek ve bu bölgede durgun hava yaratmak amacıyla bu alan içinde kısıtlı tutulmaktadır. Perde boşluklarının alanı hem AB hem W sınıfı tuğlalar için bu değerden büyük olmamalıdır. Genelde perdeler için kullanılan maksimum ölçü 1.5 x 4cm veya daha azdır.15mm yi geçen perde boşluk genişliği standart dışı kabul edilir. Sebebi ise 15 mm den sonra konveksiyon yoluyla taşınımın başlamasıdır. Bu da elbette ısı  
iletkenlik hesap değerini yükseltecektir. Bu arada perde boşlukları çevresinde tuğla et kalınlığı ile iletimi (KONDUKSİYON) gösteren şemaya göre tuğlanın yanal yüzeyinden perde çevresine geçiş yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi olmaktadır.  
 

ŞAŞIRMALI PERDELERLE ISI YOLUNUN UZAMASI

Bu tip tuğlalarda ısının tuğlanın et kalınlığı boyunca ilerlemesi ve iletim yoluyla (Kondüksiyon) diğer tarafa geçişi söz konusu olduğundan bu yolun mümkün olduğunca uzatılması ısı iletkenlik hesap değerlerinin düşmesine neden olur. Bu tip tuğlalarda ısı yolu şaşırtmalı perdelerle tuğla kalınlığının iki katı daha fazla yol kat etmek durumundadır. Örneğin 24 cm. Duvar için kullanılan W sınıfı izo tuğlada ısı yolu 48 cm den fazla olmaktadır.  
Ayrıca her perdede ayrılan ısı bir sonraki perdede diğer perdeden gelen ısı ile çakışmakta ve iki ısı yolunun birleşmesi söz konusu olmakta bu da geçişin yavaşlamasını sağlamaktadır.

 

BASINÇ DAYANIMLARI ORTALAMA 87 kgf'cm2

Yine TS EN 771-1'de metrekarede en az 40 Kg lık basınç değerini taşıması gereken bu tip tuğlalarda piyasaya arz edilenler arasındaki ortalama değer 87 kgf'cm2 bulunmuştur. Görüleceği gibi bu değer istenen değerin 2 katından (azladır. Bu tuğlanın sağlamlığının en önemli kanıtıdır.

DÜŞEY TUĞLALAR HACİM AĞIRLIKLARI ORTALAMA 650 Kg'm3

TS EN 771-1'de belirtildiği üzere bu tip izo tuğlaların ortalama hacim ağırlıkları 650 kg/m3 olarak verilmiştir.

 

İZO TUĞLALARIN ISI YALITIMINA KATKILARI

1. Düşey derzlerde harç kullanılmaz : Sadece yatay derzlere harç konarak duvar örme işlemi yapılır. Düşey derzlerde harç kullanılmadığı için düşey yöndeki ısı köprüleri ortadan kalkar.

2. Tuğladaki delik alanları 6 cm2 yi geçmez : 6 cm2 durgun havanın yakalandığı optimum ölçüdür. İzo Tuğlalarda delik alanları buna göre dizayn edilmiştir.

3. Şaşırtma delikler ile ısı yolu uzar :  
İzo Tuğlaların genişlik boyutunda delik sistemi şaşırtmalı olarak dizayn edilmiştir. Şaşırtma delik sistemi ısı yolunu uzatarak ısı köprülerini minimize eder.

4. Gözenekli hafif yapı :  
İzo Tuğlalardaki gözenekli yapı küçük hava boşlukları yaratarak, ısı yalıtımını sağladığı gibi tuğlanın hafiflemesine de yardımcı olur.

5. Kilin doğal yapısında bulunan ısı depolama özelliği sayesinde tuğlalar gündüz bünyelerine aldıkları enerjiyi gece ısı vericiler kapanınca geri verir. Böylece konforlu, klimatik bir ortam sağlanır.


ISI YALITIMI NASIL GERÇEKLEŞİR

1) Düşey derzlerde harç kullanılması  
2) Şaşırtmalı perdelerle ısı yolunun uzaması  
3) Perde boşluklarının 6cm2 veya daha küçük olması.  
4) Gözenekli yapısı  
5) Doğal kilin yarattığı ISI KUMBARASI özelliği

Yukarıda ısı yalıtım için gerekli olan ısı iletkenlik hesap değerlerinin bu tip tuğlalarda nasıl düşürüldüğünü madde madde sıralıyoruz. İleride bu maddeler tek tek inceleneceklerdir. Bu maddeler arasında bulunan gözenekli yapı standartta zorunlu hale getirilmemiştir,isteğe bağlıdır.

 

Isı Yalıtımı 
İzo Tuğla şaşırtmalı boş hava perdelerinin alanları 6 cm2 den fazla değildir. Bu nedenle hava yoluyla ısı taşınımı engellenmiş olur.

 

 

SINIFLANDIRMA

TS EN 771-1 standardı özellikle ısı yalıtımının önem kazandığı ve yeni ısı yönetmeliği TS 825'in çıkarılmış olduğu bu dönemde daha da güncelleşmiştir.lsı iletkenlik hesap değerlerinin normal tuğlalara oranla daha yüksek olmaları nedeniyle gelecekte de tercih sebebi olacaktır.  
Bu tip tuğlalar Normal, cepli ve Lamba Zıvanalı (Geçmeli) olarak 3 ana tipte üretilmektedir.Bu tipler de kendi içlerinde AB ve W sınıfı olarak sınıflandırılmışlardır.  
W sınıfı tuğlaların ısı iletkenlik hesap değerlerinin daha düşük olmasıdır. Bu ayrıntı TS 825 Isı Yönetmeliğinde de belirtilmiştir.

Başa Dön